Nominet kräver kopia av körkort eller liknande för privatpersoner, skicka in till support som PDF.

Gäller:

.CO.UK

.UK

Transfer Ut

För att utföra transfer bort från oss till ny leverantör krävs att vi får in den nya leverantörens TAG, för att vi skall kunna utföra en ”Push domain”.

Se lista här: http://registrars.nominet.uk/namespace/uk/registration-and-domain-management/new-registrars/list-of-registrars