.PL och deras subdomäner kräver signerat dokument, printa ut följande dokunent och fyll i alla uppgifter och skicka sen tillbaka till support.