Om man glömt eller inte kommer åt sitt föregående e-postkonto på sin domän så måste man skriftligt begära ändring:

Se även https://kontrollpanel.domanregister.se/getlogin.aspx