Uppdatering av Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och reviderade Registreringsvillkor träder i kraft den 6 februari 2019.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn innebär det att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 5 februari 2019 och ersätts den 6 februari 2019 av de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Ändringar avser justeringar i punkt 5.3 och punkt 8 i Registreringsvillkoren.

Befintliga och nya villkor finns publicerade här:
https://www.iis.se/domaner/registrera/se/villkor/

Har ni frågor, vänligen kontakta Stiftelsen för Internetinfrastruktur på registry@iis.se.

Updates to the Terms and Conditions for the top level domain .se

The Terms and Conditions is the agreement that applies to all domain name holders and revised Terms and Conditions will enter into force on February 6, 2019.

If you have one or more .se-domain name registered this means that the now valid version of Terms and Conditions of Registration will apply until February 5, 2019. On February 6, 2019, these will be replaced by the updated Terms and Conditions of Registration which applies to all domain name holders irrespectively of date of registration of the domain name.

Changes are made in section 5.3 and section 8.

Current and new terms and conditions can be found here:
https://www.iis.se/english/domains/se/terms-and-conditions/

If you have any questions, please contact Stiftelsen för Internetinfrastruktur at registry@iis.se.