Innan du ringer eller e-postar till support skall du kontrollera ifall frågan redan finns besvarad på:

https://wiki.inviso.se

Kontaktuppgifter: https://wiki.inviso.se/index.php?title=Support