Pågående remisser

2019

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se och Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen bjuder in till lämnande av synpunkter på förändringar i
Internetstiftelsens Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under september 2019. De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontaktaremissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 28 juni 2019.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@internetstiftelsen.se if you prefer them in English.