Namnservers pekar mot det webbhotell man har valt.

I namnservers finns en DNS-server som svarar på tilltal om ditt domännamn och meddelar datorn om IP-adressen till hemsida och e-postserver tex. DNS-records brukar vara av typen A, CNAME, MX eller TXT samt andra.

I kontrollpanelen på domanregister så ställer man in minst två stycken namnservar som ditt webbhotell tillhandahåller. Det skall bestå av bokstäver och är i formen av en hemsideadress, ofta börjar det på ns.xxxx.xxx, det skall inte vara en IP-adress.

Linuxkonton på inviso.se skall använda följande namnservers:
ns15.inviso.se
ns14.inviso.se 
Windowskonton på inviso.se använder: (kan ej nyköpas, vi avvecklar Windows)
ns1.inviso.se
ns2.inviso.se
Extra Namnserver på inviso.se för redundans, ställs in manuellt, kontakta support:
ns17.inviso.se
Exempel på hur andra andra webbhotell ser ut:
ns01.one.com
ns02.one.com
ns1.loopia.se
ns2.loopia.se
ns3.binero.se
ns4.binero.se

Ghs.google.com är INTE en namnserver.

Vanligt är att kunder vill koppla mot Google apps, hemsida24 m.m. där får man normalt inga namnservers utan måste köpa den tjänsten från oss: Läs då mer här: Jag vill peka min domän till IP, A eller CNAME

Beställ DNS-tjänst här: https://shop.inviso.se/?opt=2
Eller om du behöver DNS för: Microsoft Office 365 ?

Kontakta support på ditt webbhotell för att få reda på vilka namnservers du skall ange i Domänregisters kontrollpanel.

För att ändra Namnservers, logga in på: https://kontrollpanel.domanregister.se/
Efter inloggning klicka på ditt domännamn. Då skall du se nuvarande namnservers (som kan vara tomt också).
Klicka på ”Ändra namnserver…”, fyll där sen på varsin rad och fyll i den info du fått från ditt webbhotell och klicka på ”Spara namnserverändringar”.
Ägarkontakt får bekräftelse via e-post.

OBS CHANSA INTE PÅ OLIKA NAMN, fråga ditt webbhotell först, annars tar det flera dagar extra.