Om någon kund, användare eller specifik domän hos oss används för att begå misstänkt lagbrott såsom bedrägeri kan ni rapportera det till oss genom att skicka ett mail till support@domanregister.se, skriv gärna ”Abuse” som ämne

Vid misstankar om att domännamn används för brottsliga ändamål bör en anmälan göras till Polismyndigheten.

Vid misstanke om andra olagliga användningar av domännamn, såsom bedrägerier eller illojal marknadsföring, kan anmälan göras till Konsumentverket.